รวดเร็ว! ตม. “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” ตรวจไม่เกิน 30 วินาทีต่อคน รองรับได้กว่าแสนคนต่อวัน

ออกแบบมาให้เร็ว ก็ต้องเร็วทุกขั้นตอน! ตม. “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” ใช้เวลาไม่เกิน 30 วิต่อคน รองรับได้กว่าแสนคนต่อวัน

สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า อีกงานที่หินไม่แพ้การออกแบบโครงสร้างของสะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ก็คือ “งานตรวจคนเข้าเมือง” นั่นเอง เนื่องจากการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ เกาะฮ่องกง และเกาะมาเก๊า ต้องมีการตรวจพาสปอร์ตและประทับตราข้ามแดน

ดังนั้นในเมื่อสร้างสะพานมาเพื่อร่นระยะเวลาเดินทาง ย่อมไม่อาจให้เสียเวลาไปกับการตรวจคนเข้าเมืองได้
ด่านมาเก๊า-จูไห่ใช้หลักการ “ตรวจร่วมกัน ปล่อยผ่านครั้งเดียว” นั่นคือผู้โดยสารจะผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแค่ครั้งเดียว โดยเดินผ่านประตู 3 ด่าน คือ 1.สแกนบัตรหรือเอกสารประจำตัว 2.ถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ 3.พบเจ้าหน้าที่ ทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที

ที่ด่านจูไห่ นวัตกรรมถูกนำมาใช้กับการตรวจรักษาความปลอดภัย ดังเช่นที่ด่านตรวจกระเป๋า ผู้โดยสารเพียงวางสัมภาระไว้ เครื่องจักรกลจะทำหน้าที่คัดแยกสัมภาระที่เข้าข่ายอันตรายออกไปยังพื้นที่ที่แยกไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (มนุษย์) ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง

ส่วนการผ่านด่านของรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นใช้เวลาเพียง 35 วินาที ด่านตรวจรถมีหน้าตาคล้ายกับด่านทางด่วน คนขับเพียงต้องสแกนพาสปอร์ตลงบนเครื่อง จากนั้นระบบจะทำการบันทึกใบหน้าและลายนิ้วมืออัตโนมัติ

ด่านจูไห่ถูกออกแบบมาให้รองรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างจูไห่-ฮ่องกงได้ 153,300 คนต่อวัน และรองรับผู้โดยสารระหว่างจูไห่-มาเก๊าได้ 100,000 คนต่อวัน