คุณรู้จักฮ่องมากแค่ไหน ??

เที่ยวฮ่องกงเดือนไหนดี? รู้ไว้เที่ยวได้ไม่มีพลาด | บล็อกเอ็กซ์พีเดีย

ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง อยู่ในเขตอำเภอซินอันฮ่องกงนั้นเดิมเป็นหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่ง ในเขตเซินเจิ้นฮ่องกงเป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่าเซียงก่างหมายความว่า ท่าเรือหอม ประวัติความเป็นมาของเกาะฮ่องกงในสมัยก่อนกวางตุ้งเป็นแหล่งปลูกไม้หอมโดยที่จะมีการขนถ่ายสินค้ากัน บริเวณนี้เพราะเป็นท่าน้ำลึกทางด้านชายฝั่งทางใต้สุดของจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีเรือของกองทัพอังกฤษนำโดยกัปตันชาลล์อีเลียต ได้ล่องเรือมาทางฝั่งทะเลจีนใต้ผ่านแหล่มเกาลูน และมาพบเกาะแห่งหนึ่งกัปตันได้กลิ่นหอมมาจากเกาะนั้นจึงส่งคนลงไปดู และได้ทราบท่าเรือเกาะนี้มีชื่อเรียกว่าท่าเรือหอม ในเวลานั้นเองประเทศอังกฤษซึ่งปกครองโดยพระนางวิกตอเรียกำลังต้องการอาณานิคมในแถบทะเลจีนใต้เพื่อใช้เป็นที่จัดส่งสินค้า สินค้าชนิดนั้นก็คือฝิ่นในสมัยนั้นอังกฤษกับจีนมีปัญหาเรื่องการค้าขายฝิ่นจนลุกลามไปทำให้เกินสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ขึ้นในปีค.ศ. 1839 กัปตันอีเลียตจึงตัดสินใจยกพลขึ้นบกที่ท่าเรือหอม และได้ทำการประกาศให้ดินแดนแถบนั้นเป็นของอังกฤษในวันที่ 26 มกราคมค.ศ. 1841

หลังจากนั้นจีน และอังกฤษก็มียังมีปัญหากันเรื่องการค้าฝิ่นกันมาตลอดจนทำให้เกิดสงครามฝิ่นขึ้นอีกถึงสองครั้ง หลังสงครามฝิ่นครั้งที่สองนี่เองอังกฤษได้บีบบังคับให้จีนทำสัญญา โดยให้อังกฤษเช่าฮ่องกงทั้งหมดเป็นเวลา 99 ปี โดยกำหนดวันหมดสัญญาไว้วันที่ 30 มิถุนายนค.ศ. 1997 ด้วยภูมิประเทศของฮ่องกงเอง ที่เป็นเมืองท่าน้ำลึกเหมาะแก่การจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่ จึงทำให้ฮ่องกงกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญของโลกหลังจากที่อังกฤษได้ยึดครองเกาะนั้น ก็ได้มีการส่งผู้สำเร็จราชการมาประจำการ ผู้สำเร็จราชการคนแรกที่มาประจำยังเกาะฮ่องกง ท่านลอร์ดพาร์เมสตันอังกฤษได้ว่างรากฐานระบบการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการปกครองรวมทั้งผังเมืองให้กับเกาะฮ่องกงเพียงไม่นาน ฮ่องกงก็กลายเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจเปรียบได้กับว่าเป็นประตูสู่ประเทศจีน ในช่วงตอนปลายของศตวรรษที่ 19 ดินแดนตอนปลายคาบสมุทรเกาลูน ก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และอังกฤษยังได้สิทธิเช่าเขตนิวเทอริทอรี่ส์เป็นเวลา 99 ป ีและเมื่อครับสัญญาแล้วอังกฤษได้ทำพิธีส่งคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1997

ทั้งนี้ก่อนที่จะส่งฮ่องกงให้กับประเทศจีนเคยมีการเจรจาระหว่างอังกฤษ โดยนางมาร์กาเร็ตแทตเชอร์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกับนายเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำฝ่ายจีน เพื่อเจรจาขอเช่าเกาะฮ่องกงต่อแต่ได้รับการปฏิเสธ และในปีเดียวกันนั้นวันที่ 26 กันยายนผู้นำทั้งสองจึงเปิดเจรจาอีกครั้ง และลงนามในสัญญาโดยมีสาระสำคัญว่าอังกฤษจะยอมส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีน และจีนได้ให้สัญญาว่าจะยอมให้ฮ่องกงอยู่ในฐานะ “เขตปกครองตนเอง” ภายใน 50 ป ีปัจจุบันจีนได้มอบหมายให้นายตงจิ้นหวาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฮ่องกง และจีนได้กฎหมายโดยกำหนดให้รัฐบาลปักกิ่งรับผิดชอบด้านกิจการต่างประเทศการทหาร และความมั่งคงเท่านั้น ซึ่งในจุดนี้ทำให้การปกครองในด้านความมั่นคงนั้น ขึ้นอยู่กับจีนส่วนการบริหารยังคงให้อิสระแก่ชาวฮ่องกงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เกาะฮ่องกง ก็ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในศตวรรษที่ 21 ในฐานะเมืองท่าการค้าระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก